About Us

Onderzoeksgroep IC4

De IC4 onderzoeksgroep werd opgericht in 2018 vanuit een samenwerking tussen twee Vlaamse onderzoeksgroepen actief binnen het domein van industriële controle, communicatie en cyberbeveiliging. Het Security & Privacy research team van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) en het expertisecentrum XIAK van de universiteit Gent (campus Kortrijk).


Security & Privacy Research group (Howest)

De Security & Privacy onderzoeksgroep van de Hogeschool West-Vlaanderen is ontstaan vanuit het opleidingstraject ‘Computer & Cyber Crime Professional’ welke de eerste van z’n soort was binnen Vlaanderen. De onderzoeksgroep heeft dan ook een ruime ervaring met onderzoek, dienstverlening en het organiseren opleidingen binnen het cybersecurity domein.

Expertisecentrum XIAK (UGent)

XiaK is het West-Vlaams expertisecentrum voor industriële automatisering te Kortrijk. Al sinds de oprichting in 2013 ondersteunt XiaK de Vlaamse industrie met een uitgebreide kennis en expertise in verschillende automatiseringstopics, zoals tracking & tracing, industriële communicatie, industriële software systemen, enz.

Het IC4 Team

Researcher

Tijl Atoui

IC4 Project Lead

Kurt Callewaert

Research Manager

Johannes Cottyn

Researcher

Tijl Deneut

Researcher

Tinus Umans

Researcher

Hendrik Derre

Onze partners

Deze bedrijven fungeren als klankbord voor IC4 waarbij ze elk vanuit hun eigen expertise het onderzoek verder gaan sturen. De eerste valorisatie van onderzoeksresultaten zal tevens door deze groep van bedrijven gerealiseerd worden.