Proeftuin ICI40 – Partnership mogelijkheden

Proeftuin ICI40 – Partnership mogelijkheden

De proeftuin innovatieve cyberbeveiligingen voor industrie 4.0 biedt bedrijven de mogelijkheid om een partnership met het proeftuinproject af te sluiten voor de duur van het project.

Technologie partners van dit project hebben het recht om:

  • De projectvooruitgang en de realisatie van de doelstellingen nauwgezet op te volgen. De leden kunnen hun appreciatie uiten en hun input geven tijdens de geplande bijeenkomsten van de stuurgroep (jaarlijkse samenkomst).
  • Een logovermelding op de proeftuin communicatie (website/mailing)
  • Het plaatsen van een infobooth op het closing event
  • Het plaatsen van een bedrijfsbanner op alle publieke IC4 events
  • De mogelijkheid tot het geven van een gastsessie op een IC4 event (vb. workshop/training)

Bijdrage

De bijdrage voor het afsluiten van deze partnership is afhankelijk van de grootte van het bedrijf in kwestie. Hierbij zal er een onderscheid gemaakt worden tussen bedrijven kleine bedrijven en middelgrote en grote bedrijven.

Kostprijs klein bedrijf
(<50 werknemers)
€ 1500
(€ 1000 vanaf 01/01/2020)
Kostprijs middelgroot en groot bedrijf
(>=50 werknemers)
€ 3000
(€ 2000 vanaf 01/01/2020)

Deze bijdrage kan voldaan worden als een éénmalige betaling alook via een jaarlijkse betaling (gedurende de resterende looptijd van het project)

Partnership overeenkomst document: LINK

Meer info: info@ic4.be