Opleidingen

Basiscursus industriële security

Deze opleiding biedt de cursisten een ideale mix van kennis aan van zowel industriële componenten en protocollen als typische IT netwerkbeveiligingsprincipes, -aandachtspunten en -oplossingen. Er wordt aangeleerd hoe veilig omgegaan kan worden met automatiseringsnetwerken (o.a. remote access), ondanks de vele aanwezige kwetsbaarheden en risico’s.

IC4 Awareness Session

Deze sessies hebben als focus het verhogen van de bewustwording omtrent de mogelijke gevaren van de digitalisering van industriele omgevingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en live demonstraties worden de mogelijke bedreigingen alsook hun potentiele impact toegelicht.

Offensive ICS Security Training

De vraag naar security audits binnen industriële omgevingen zorgt ervoor dat de nood aan gespecialiseerde ICS security experten groter is dan ook. Deze training is speciaal ontwerpen om mensen die reeds ervaring hebben binnen het domein van security klaar te stomen om ook binnen de ICS aan de slag te gaan.