ICIL4.0 (Proeftuin)

ICIL4.0 is een onderzoeksproject van IC4 dat nieuwe technologieën ontwikkelt om de logistieke sector efficiënter, duurzamer en intelligenter te maken, met een focus op tracking, optimalisatie en kunstmatige intelligentie.

Innovatieve Cyberbeveiligingen voor Industrie en Logistiek 4.0 (ICIL4.0)

De Proeftuin ICI4.0 heeft ons geleerd dat een vertaling van een wettekst van een regulering zoals de NIS in 2 fases moet verlopen namelijk we moeten zorgen voor een management / business aanpak (voorzien budget) met de aandacht wat brengt het op voor het bedrijf en een technologie aanpak (gebruiken budget). Een demonstrator zoals uitgewerkt in de Proeftuin voor een OT-netwerk is ook nodig om de CS problematiek van de connectiviteit tussen IT , OT en Supply Chain beter te leren kennen. De traditionele Security-In-Depth oplossing loopt tegen zijn grenzen aan. Nieuwe aanpakken zoals Zero Trust Architectuur moeten aandacht krijgen.

Er is nood aan volledig uitgewerkte cases om te demonstreren. Er is een tekort aan CS kennis bij de bedrijven. Innovaties zoals een ISOC (Integrated Security Operation Center) en op AI gebaseerde intrusion detection systemen (monitoring) moeten in de belangstelling komen van zowel IT als OT.

Aan de hand van de demonstrator (testfaciliteit) de technische beveiligingsmaatregelen toelichten en evalueren bij verschillende businesscases.

De versie van de huidige demonstrator (fictief tegelfabriekje FICTILE) wordt uitgebreid met connectie met de cloud , ERP systemen , interne logistieke modules en de supply chain. Er wordt ook een Digital Twin versie geïntroduceerd om aanvallen te kunnen simuleren op complexe industriële en logistieke netwerken.

Verschillende businesscases worden uitgewerkt zodat heel wat bedrijven hun eigen situatie kunnen herkennen. Nieuwe state of the art oplossingen zoals Zero Trust Architectuur worden op een heldere en bevattelijke manier gedemonstreerd en uitgelegd.

Partners